GONIN Saga

2015

Seiji es un miembro de la pandilla "Gosei kai" de tercera generación. Él trabaja para aumentar la fuerza del grupo. Mientras tanto, un periodista investiga un caso que ocurrió hace 19 años y se encuentra con Hayato, Daisuke y Asami.

  • Fecha de estreno 26.09.2015
  • País JP
  • Idioma 日本語
  • Duración 129
  • Vistas 27

Reparto

Keiichi Morisawa

Tasuku Emoto

Hayato Hisamatsu

Masahiro Higashide

Daisuke Ogoshi

Kenta Kiritani

Asami Kikuchi

Anna Tsuchiya

Seiji Shikine

Masanobu Ando

Kaname Hizu

Jinpachi Nezu

Yasue Hisamatsu

Harumi Inoue

Katsuko Ogoshi

Lily

Yuzuru Matsuura

Shun Sugata

Masayuki Kuroki

Shunya Isaka

Shigeru Hisamatsu

Shingo Tsurumi

Mikihiko Bandai

Koichi Sato